a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

ติดต่อเรา

7 พฤติกรรมต้องหยุด ถ้าไม่อยากศีรษะล้าน

เรามักคิดกันว่าปัญหาศีรษะล้าน เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือความผิดปกติของร่างกายจนทำให้ผมหลุดร่วง ผมบางและกลายเป็นปัญหาหนังศีรษะล้านในที่สุด

ไม่ตกเทรน ทุกเรื่อง ด้านความงาม